Articles

Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse codex.

Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse codex.

Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse codex.

01.01.2011 BE law

De nieuwe voorschriften inzake planning, onteigening, planbaten en –heffingen, bestemmingswijzigingscompensatie en gebruikerscompensatie.

 

 

 

Related news

13.07.2021 NL law
Vertraging Wetsvoorstel Warmtewet 2: een (on)overbrugbaar verschil van inzicht

Short Reads - Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat (hierna: de staatssecretaris) de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel: Warmtewet 2). Ondanks de aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt het conceptwetsvoorstel in huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden.

Read more