Articles

Congres van der Heijden Instituut 11 en 12 november 2005: 'De financiering van de onderneming'

Congres van der Heijden Instituut 11 en 12 november 2005: 'De financi

Congres van der Heijden Instituut 11 en 12 november 2005: 'De financiering van de onderneming'

17.04.2006 NL law

Verslag van het door het Van der Heijden Instituut georganiseerde congres over 'De Financiering van de Onderneming'.

Op 11 en 12 november 2005 vond in Nijmegen het door het Van der Heijden Instituut georganiseerde ondernemingsrechtcongres plaats met als onderwerp 'De financiering van de onderneming'. Een onderwerp dat volop in ontwikkeling is. Wat te denken van de kapitaalbescherming van de BV in het kader van de flexibilisering van het BV-recht of de doorwerking van IFRS in onze wetgeving. Dat het onderwerp veel omvattender is dan dat, bewezen de acht sprekers tijdens het congres. Prof. Van Solinge vervulde beide dagen met verve zijn rol als voorzitter en leidde daarbij tevens de discussie naar aanleiding van de voordrachten.

Auteurs: Manon Cremers

Bron: Ondernemingsrecht, 2006/56

Publicatiedatum: 1 april 2006

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

11.10.2021 NL law
Vervolgonderzoek van de AFM naar incidentmeldingen door asset managers

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt ook in de financiële sector meer op afstand samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat daarom vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde oproepen daartoe.

Read more

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more

01.10.2021 NL law
Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan particuliere beleggers

Short Reads - Turbobeleggers nemen veel risico’s en verliezen gemiddeld veel geld. De AFM vindt dat particuliere beleggers onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s van turbo’s. De verkoop van turbo’s aan deze beleggers wordt daarom aan banden gelegd. Met ingang van 1 oktober geldt een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s.

Read more