Life Sciences

We are Stibbe Life Sciences specialists

In an increasingly complex legal environment, we deliver workable and pragmatic solutions that cater to all our clients’ needs.

Life Sciences

We have one the largest IP and life sciences teams in the Benelux with decades of expertise and experience in related areas of law.

We provide a full range of services to companies active in the pharmaceutical, biotechnological, medical device and food sectors. Our activity encompasses both EU and domestic regulations creating practical solutions that work in the short and long term interests of our clients.

We are active in numerous areas such as intellectual property (patents, trademarks, know-how), pricing/reimbursement, parallel imports, clinical trials, distribution, product registration including biosimilars, licences, R&D agreements and advertising. Furthermore, we have a strong litigation practice.

Our regular contact with public authorities and institutions such as the European Commission, the European Medicines Agency and all Benelux medicines agencies, works to benefit our clients’ position and legal strategy. 

We also regularly team with colleagues who specialise in administrative law and EU/competition law to provide coordinated, integrated solutions for our clients.

Subscribe to newsletter

Experience

Market recognition

Well-regarded practice comprised of corporate, tax and finance specialists working in close co-operation with the firm's neighbouring Benelux offices.

Chambers Europe 2017, Industry Focus: Healthcare & Life Sciences chapter

"Stibbe is very co-ordinated, efficient and responsive."

Chambers Europe 2017, Industry Focus: Healthcare & Life Sciences chapter

Other specialists

Related news

31.01.2022 NL law
Grensoverschrijdende uitspraak van de Afdeling: Minister legt terecht boetes op aan in Curaçao gevestigd online platform voor geneesmiddelen

Short Reads - In de zomer van 2021 oordeelde de Afdeling dat het in Curaçao gevestigde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website Dokteronline.com terecht twee bestuurlijke boetes opgelegd heeft gekregen. Aan de hand van twee uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:1422 en ECLI:NL:RVS:2021:1421) bespreken wij de rol van bemiddelaar in geneesmiddelen, het sanctioneren van buitenlandse rechtspersonen en het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van sancties. Onderwerpen die zowel binnen het geneesmiddelenrecht als daarbuiten relevant zijn.

Read more

18.03.2022 NL law
De (beperkte) mogelijkheden voor strengere vergunningvoorschriften dan de algemene eisen in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving

Short Reads - Voor inrichtingen waarvoor op grond van de Wabo een omgevingsvergunning milieu is vereist, gelden naast de vergunningvoorschriften ook algemene regels op grond van het Activiteitenbesluit. Binnen dit kader rijst de vraag in hoeverre het bevoegd gezag in deze gevallen strengere omgevingsvergunningvoorschriften mag stellen dan het Activiteitenbesluit. En hoe zal dit geregeld worden in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving?

Read more

31.01.2022 NL law
Dutch Council of State cross-border decision: Minister rightly imposed fines on Curacao-based online platform for medicinal products

Short Reads - In the summer of 2021, the Dutch Council of State ruled that the Curacao-based company responsible for the website Dokteronline.com had rightly received two administrative fines. On the basis of two judgments (ECLI:NL:RVS:2021:1422 and ECLI:NL:RVS:2021:1421), we will discuss the role of brokers in medicinal products, the sanctioning of foreign legal entities, and cross-border enforcement of sanctions; all themes that are relevant both within and outside the field of pharmaceutical law.

Read more

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more