Audit firms and accountancy

We are Stibbe Audit firms and accountancy specialists

Audit firms and accountancy

Audit firms are increasingly facing regulatory pressure in the areas of supervision, administrative sanctions, liability and disciplinary law and corporate governance. Regulators such as the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) and the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) and the Public Prosecutor (OM) are continuing to investigate audit firms and individual auditors, which often leads to prosecution. Audit firms and individual auditors are also increasingly targeted in liability suits before the civil and criminal courts.

Recent legal developments resulting from EU legislation have significantly affected the profession. This can be seen in the auditing of the financial statements of Public Interest Entities (PIEs) but also in the separation of audit and advisory services, the regular rotation of audit firms and individual auditors as well as additional requirements regarding communication between the auditor and the audit committee of the PIE. As a consequence of this increased regulation, audit firms and individual auditors are being scrutinized and targeted not only by regulators but also by stakeholders.

Our audit firm and accountancy sector team has in-depth market knowledge which enables us to efficiently advise our clients on disciplinary law, supervisory regulation, criminal law, financial reporting, corporate governance and directors’ and auditors’ liability. We also represent and defend our clients in disciplinary, criminal and civil proceedings.

 

Subscribe to newsletter

Experience

  • 21.06.2019 NL law
    Stibbe successfully represents EY in fine case

    Experience - Stibbe represented EY in an appeal before the Industrial Appeal Court (College van Beroep voor het bedrijfsleven; CBb) filed by the AFM after the Rotterdam District Court's decision at the end of 2017 to annul the fines imposed by the AFM. The Rotterdam District Court had ruled that the AFM had not proved that EY (and PwC) had breached its duty of care.

    Read more

Market recognition

Its 'client-oriented' team is 'easy to work with and very pragmatic'.

Legal 500 2019, Banking, finance and capital markets chapter

Well-renowned Benelux firm with experience in transactions involving public bodies and regulated industries. Strong expertise in private equity transactions, assisting a range of corporates and funds with both the Belgian and international deals. Benefits from a strongly integrated team to offer a full service across tax, finance, employment and public law mandates.

Chambers Europe 2019, Corporate / M&A chapter

Other specialists

Related news

26.07.2022 NL law
Verplichte cao en pensioen: niet perse voor alle werkgevers in de groep

Short Reads - Als één groepsvennootschap verplicht onder een cao of bedrijfstakpensioenregeling valt, geldt dit dan ook voor andere vennootschappen/werkgevers in de groep? Hoe werkt dit indien de ondernemingsactiviteiten (bijv. verkoop, logistiek, vervoer) verdeeld zijn over verschillende BV’s, maar elkaar wel aanvullen? Recente rechtspraak over reisbemiddelaar Prijsvrij.nl en (eerder) online supermarkt Picnic biedt meer duidelijkheid.

Read more

20.12.2021 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - Aanleiding De onderwerpen “fraude” en “continuïteit” en de werkzaamheden die accountants verrichten rondom deze onderwerpen zijn zeer actueel. Op 13 september 2021 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (“NBA”) een consultatiedocument waarin werd voorgesteld dat accountants verplicht worden om altijd in aparte secties over fraude en continuïteit te rapporteren in de controleverklaring.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

17.05.2021 NL law
Stibbe, KPMG and NVB Sustainable Finance Week

Seminar - The Sustainable Finance Week - organised by Stibbe, KPMG and NVB - will take place across 4 afternoons, starting on Monday 31 May 2021. Through an online conference platform, we will present a variety of live information sessions on the EU Sustainable Finance Action Plan, and provide virtual access to knowledge and networking.

Read more

17.09.2021 NL law
Illusies van een dashboardsamenleving

Articles - Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Read more

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more