Voorlichting is erg belangrijk voor belastingheffing

Interview
NL Law
Expertise
Tax

In het Belastingmagazine van december 2022 gaat Tirza Cramwinckel in op de mate waarin burgers moeten kunnen vertrouwen op voorlichting door de overheid, zoals de Belastingdienst. In de huidige stand van het belastingrecht mogen burgers als hoofdregel geen vertrouwen ontlenen aan voorlichting (‘nee, tenzij’). Die regel is echter toe aan een herijking, concludeert Tirza met haar promotieonderzoek.

In oktober promoveerde Tirza Cramwinckel cum laude op haar proefschrift ‘Voorlichting door de Belastingdienst in rechtstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewerkt vertrouwen’. In haar onderzoek concludeerde zij dat voorlichting zowel voor de Belastingdienst en burgers, als voor een efficiënte belastingheffing, veel belangrijker is dan in het belastingrecht tot op heden bekend was. Daar hoort ook adequate rechtsbescherming bij.

Het Belastingmagazine interviewde Tirza naar aanleiding van haar promotieonderzoek. In dit interview gaat zij in op de aanleiding voor haar onderzoek en recente rechtsontwikkelingen. Ook legt zij uit waarom de ‘nee, tenzij’ regel toe is aan herijking. Het uitgangspunt ‘ja, mits’ past beter bij een grondhouding waarbij burgers in beginsel moeten kunnen vertrouwen op informatie van de overheid.

Het interview in het Belastingmagazine is volledig terug te lezen in de online databank Nextens Naslag via deze link.

Voor een PDF versie van het artikel, zie hier.

Auteur: interview door Astrid Klein Sprokkelhorst

Bron: Belastingmagazine, nummer 8, 2022

Publicatiedatum: december 2022