Vleesverwerkende industrie valt onder werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds VLEP: Nederland is gewoonlijke werkland (annotatie)

Article
NL Law

In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone vier uitspraken die ieder betrekking hebben op geschillen met de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP). 

In deze zaken gaat het om de – door het hof Arnhem-Leeuwarden in deze zaken bevestigend beantwoorde – vraag of Nederland als het gewoonlijke werkland in de betekenis van artikel 8 Rome I moet worden aangemerkt op basis van de arbeidsovereenkomsten tussen respectievelijk in Luxemburg en in Slowakije gevestigde ondernemingen en buitenlandse werknemers die in Nederland in de vleesverwerkingsindustrie worden uitgeleend en tewerkgesteld.

Gelet op de blijvende groei van grensoverschrijdende arbeid en het maatschappelijk debat over de juridische bescherming die aan arbeidsmigranten moet worden geboden verwacht Astrid dat in de komende jaren door Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen nog veel meer tegen buitenlandse ondernemingen over de verplichte deelneming zal worden gestreden. Hierbij kan steeds sprake zijn van verschillende beschermingsniveaus van de buitenlandse pensioenregeling en de verplichte deelneming op grond van Nederlands recht. Nadere verduidelijking van de juridische handvatten in nieuwe (vervolg) rechtspraak ten aanzien van artikel 8 Rome I is daarom dringend gewenst.