Toepassing nuancering relativiteitsvereiste. Inspraakrechten. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Omgevingsvergunning. Aanhaakplicht. Finale geschilbeslechting.

Annotatie
Article
NL Law

Op 15 februari 2023 heeft de Afdeling haar lijn ten aanzien van het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a
Awb) in omgevingsrechtelijke zaken die met afdeling 3.4 Awb zijn voorbereid, genuanceerd (ABRvS 15 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:606, BR 2023/26, m.nt. Wertheim, M en R 2023/35, m.nt. Ypinga & Pakkert). 

De bestuursrechter werpt het relativiteitsvereiste in dit type zaken niet meer tegen aan appellanten die zich beroepen op een inspraakrecht. Voorheen was daarvoor ook nodig dat de onderliggende materiële norm kennelijk strekte tot bescherming van de belangen van een appellant. Vooral voor niet-belanghebbende appellanten leidde dat bijna altijd tot tegenwerping van het relativiteitsvereiste (zie G.A. van der Veen,‘De oogst van Varkens in nood’, M en R 2022/101). De Afdeling acht dat onwenselijk omdat niet-belanghebbenden in omgevingsrechtelijke zaken hun beroepsrecht juist ontlenen aan hun inspraakrechten.

Auteurs: M.C. Pakkert en J.H.N. Ypinga

Bron: BR 2023/76

Publicatiedatum: November 2023