Stibbe Real Estate Actualiteiten Seminar donderdag 19 mei 2022 van 16.00 tot 18.00 uur

Seminar
NL Law

In dit seminar praten de advocaten van Stibbe’s Real Estate Transaction Group u bij over de meest recente ontwikkelingen binnen het vastgoedrecht (waaronder huurrecht, fiscaliteit en het omgevingsrecht) voorzover relevant voor vastgoedtransacties. Het Stibbe Real Estate Actualiteiten seminar richt zich op een breed publiek dat bestaat uit professionals uit de Real Estate sector met een commerciële, financiële of juridische focus die regelmatig betrokken zijn bij vastgoedtransacties en –ontwikkelingen.

Tijdens het seminar komen (onder meer) de volgende onderwerpen aan bod:

 • Actualiteiten in het huurrecht, waaronder de laatste stand van zaken over corona en huurkortingen
  Boris Cammelbeeck, partner vastgoedrecht
 • Ontwikkelingen op het gebied van overdrachtsbelasting en BTW, waaronder een nadere invulling van de begrippen ‘bouwterrein’ en ‘in wezen nieuwbouw’
  Johan Vrolijk, counsel fiscaal recht
 • Actualiteiten binnen het omgevingsrecht, waaronder overgangsrecht van de Omgevingswet en sturing op dataceners, distributiecentra en de woningbouw
  Jan van Oosten, partner omgevingsrecht
 • Gronduitgifte door overheden en het beperken van risico's bij lopende onderhanderlingen mede in het licht van het Didam-arrest 
  Erik Verweij, counsel bouw & aanbestedingsrecht 

Wij nodigen u graag uit om bij dit seminar op ons kantoor aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stibbeevents@stibbe.com