Stibbe Knowledgepagina ‘Energietransitie en klimaat’ is live

Article
NL Law
EU Law

De klimaat- en energietransitie wetgeving is versnipperd en daarom is samenwerking tussen diverse juridische specialismen van belang. Stibbe heeft daarmee veel ervaring. Bij Stibbe is deze benodigde juridische kennis nu ook voor externe kennisname samengebracht op de knowledge pagina ‘Energietransitie en klimaat‘.

Achtergrond: ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en klimaat

Energietransitie en klimaat: termen die nog nooit zoveel zijn besproken als vandaag de dag. Niet alleen Nederland maar de gehele wereld heeft te maken met klimaatverandering, mede veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en deze opwarming heeft vervolgens invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen maar ook op het bedrijfsleven. Om de klimaatverandering af te remmen en de transitie naar andere bronnen van energie te versnellen, worden energie- en klimaatdoelen gesteld op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. Deze doelen moeten vervolgens worden omgezet in concrete acties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

Juridische context

Het tegengaan van klimaatverandering en alle maatregelen die in dat kader worden genomen, hebben dus effect op meerdere sectoren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de industriesector die de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen, de CO2 emissiehandel die weer een nieuwe fase is ingegaan of de mobiliteitssector die moet overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. De klimaat- en energietransitie heeft bovendien bestuursrechtelijke, algemeen verbintenisrechtelijke en ondernemingsrechtelijke implicaties en vereist daarom bijzondere expertise op ieder van deze terreinen en sectoren. Zo kan het aanscherpen van (emissie)eisen of het moeten sluiten van kolencentrales leiden tot schadevergoedingsacties of procedures over onrechtmatige besluitvorming.

Stibbe bundelt haar kennis

Doordat de klimaat- en energietransitie betrekking heeft op een breed scala aan terreinen en sectoren, is de wetgeving daarover versnipperd en daarom is samenwerking tussen diverse juridische specialismen van belang. Stibbe heeft daarmee veel ervaring. Bij Stibbe is deze benodigde specialistische en versnipperde juridische kennis nu ook voor externe kennisname samengebracht op de knowledge pagina ‘Energietransitie en klimaat‘ die uiteraard niet uitputtend is maar wel een goed overzicht biedt. Zo bieden we onze cliënten snel duidelijkheid bij vraagstukken die spelen bij klimaat en energietransitie. Op deze pagina zijn voor het gebruiksgemak de ‘bronnen’ van de afspraken en regels die zien op klimaat onderverdeeld naar ‘niveau’ waarop zij zijn vastgesteld, zoals internationaal, Europees, nationaal, ‘akkoorden en convenanten’ en Urgenda. Daarnaast zijn een aantal thema’s afzonderlijk opgenomen, zoals subsidieregelingen, circulaire economie, sluiting kolencentrale, windenergie en zonne-energie en Duurzame investering/ ESG.

Klik hier voor de pagina 'Energietransitie en Klimaat': NL - Energietransitie en Klimaat (stibbe.com)

 

Image