Rondetafelbijeenkomst Duurzaamheidsverslaggeving voor beursvennootschappen

Roundtable
NL Law

Stibbe organiseert de rondetafelbijeenkomst Duurzaamheidsverslaggeving voor beursvennootschappen: gevolgen van EU Taxonomie Verordening en CSRD vanaf 2022.

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 7 september gaat Steven Hijink onder meer in op de achtergronden en laatste stand van zaken geschetst van de regelgevende initiatieven op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving. Naast de recent uitgevaardigde CSRD wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de gevolgen van de EU Taxonomie Verordening en de daarop gebaseerde Europese uitvoeringsvoorschriften die ook voor beursvennootschappen al vanaf 2022 gelden.

De bijeenkomst is gericht op professionals bij (beursgenoteerde) ondernemingen die in hun werk met (duurzaamheids)verslaggeving te maken hebben.

Praktische informatie

Datum: 7 september 2021

Tijd: 09.00 – 10.00 uur

Locatie: digitaal, via zoom

Taal: Nederlands

Voor meer informatie en om u aan te melden, stuur een e-mail naar StibbeEvents@stibbe.com