Preadvies over zorgplichten in het omgevingsrecht

Article
NL Law

In haar preadvies onderzoekt Anna Collignon wat zorgplichten binnen het omgevingsrecht zijn en hoe ze worden of kunnen worden toegepast. 

De inzet van de zorgplicht in wetgeving heeft sinds de jaren negentig een vlucht genomen, ook in het omgevingsrecht. In de inmiddels van kracht zijnde nieuwe Omgevingswet hebben zorgplichten een nog prominentere rol gekregen.

Anna onderzoekt in haar preadvies wat zorgplichten binnen het omgevingsrecht zijn en hoe ze worden of kunnen worden toegepast. Aan bod komen:

  • de definitie van een zorgplicht volgens de huidige inzichten,
  • het doel dat ermee wordt nagestreefd en de situaties waarvoor zorgplichten kunnen worden ingezet,
  • zorgplichten in het huidige omgevingsrecht, en
  • nieuwe zorgplichten in de Omgevingswet.

Het preadvies is onderdeel van de VAR-publicatie ‘Zorgplichten in het bestuursrecht’ uit 2023, waarin door verschillende auteurs de rechtsstatelijke zorgplicht, de informationele zorgplicht van de overheid, de zorgplicht bij financiële dienstverlening, bij bestrijding van witwassen, bij marktregulering en bij het waarborgen van de volksgezondheid, en zorgplichten in het omgevingsrecht worden besproken.

Lees het volledige preadvies hier.