Podcast: Nederlands bestuursprocesrecht in strijd met Verdrag van Aarhus

Article
NL Law

Nederlanders is jarenlang ten onrechte de toegang tot de rechter ontzegd. Zo bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder deze maand. Als je het in Nederland oneens bent met een omgevingsbesluit, maar in een voortijdig stadium geen zienswijze had ingediend mocht je volgens de wet (6:13 Awb) niet naar de rechter stappen. Dit wetsartikel blijkt nu in strijd met het Europese Verdrag van Aarhus.

Bestuursrechtadvocaten Liesbeth Berkouwer en Jake Tingen leggen in een podcast uit wat deze uitspraak betekent voor bedrijven, overheden en burgers.