OOver het delen van in te nemen standpunten en zienswijzen met de Belastingdienst

Article
NL Law

Reinout de Boer, Rogier van der Struijk en Mieke Lavreysen schreven over communicatie met de Belastingdienst en de eventuele gevolgen daarvan in het Weekblad fiscaal recht.

De afgelopen jaren is de hoeveelheid aan nieuwe (internationale) belastingwetgeving in hoog tempo toegenomen. Deze wetgeving is vaak complex en bevat geregeld ook open normen. In de praktijk kan dit de behoefte met zich brengen om zienswijzen dan wel standpunten met de Belastingdienst te delen, bijvoorbeeld voorafgaand aan het indienen van een aangifte of reeds in een eerder stadium. In het artikel wordt door de auteurs onder meer ingegaan op de vraag of aan dergelijke communicatie gerechtvaardigd vertrouwen ontleend kan worden dan wel in de weg kan staan aan navordering of naheffing van belasting. Tevens komt de vraag aan de orde of in de boeterechtelijke sfeer, meer in het bijzonder artikel 67d AWR, betekenis toekomt aan dergelijke omstandigheden.

Klik hier voor het volledige artikel

Auteurs: Reinout de Boer, Roger van der Struijk en Mieke Lavreysen

Bron: Weekblad fiscaal recht 2021/140

Publicatiedatum: 8 juli 2021