Omgevingsvergunning milieu en milieubelastende activiteit. IPPC-installatie. Functioneel ondersteunde activiteit. Afwijking van BBT. Evenredigheid

Article
NL Law

In deze uitspraak gaat het om een recyclingbedrijf van oude elektronische apparatuur dat opkomt tegen, onder
meer, een aan haar verleende omgevingsvergunning milieu. De inrichting beschikt over een revisievergunning
uit 2013. 

In eerdere procedures is vast komen te staan dat de lozing van zeer verontreinigd hemelwater op het schoonwaterriool niet is aangevraagd en vergund in de revisievergunning. In 2022 heeft het bedrijf hier alsnog een aanvraag voor gedaan. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant (het college) heeft bij vergunning van 22 maart 2023 onder meer een tijdelijke omgevingsvergunning millieu verleend voor drie jaar voor het plaatsen en in gebruik nemen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) en het lozen van potentieel verontreinigd regenwater op het gemeentelijk regenwaterrioleringsstel. Het recyclingbedrijf kan zich niet vinden in deze tijdelijke verhunningverlening, en gaat in beroep. 

Auteurs: J.H.N. Ypinga & S. Putting

Lees de volledige noot hier.

Bron: M en R 2024/32

Publicatiedatum: april 2024