Nuancering van het overtredersbegrip: bestuursrecht sluit aan bij het strafrecht

(Annotatie)
Article
NL Law

Met de twee Afdelingsuitspraken van 31 mei 2023 schept de Afdeling duidelijkheid over het overtredersbegrip ex art. 5:1 lid 2 Awb en de verhouding hiervan tot het functionele daderschapsbegrip in het strafrecht. De Afdeling ziet naar eigen zeggen aanleiding om haar eerdere  jurisprudentie te nuanceren en kiest – in navolging van een conclusie van A-G Wattel – voor rechtseenheid: in het bestuursrecht wordt voortaan uitdrukkelijk aangesloten bij het strafrechtelijke functionele daderschapsbegrip.

  • ABRvS 31 mei 2023, M&R 2023/74 m.nt. V.M.Y. van ’t Lam & N.A. Nowotny.