Noot bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 16 september 2022 (DeGiro/DNB)

Article
NL Law

In deze uitspraak oordeelt de rechtbank wanneer DNB in redelijkheid tot hertoetsing kan overgaan, wat deze toets inhoudt en welke omstandigheden DNB moet meewegen in het kader van een hertoetsing.

In deze zaak vernietigde de rechtbank Rotterdam besluiten van DNB met betrekking tot negatieve betrouwbaarheidsoordelen van twee oud-bestuurders van DeGiro B.V. De rechtbank oordeelde dat DNB factoren als het tijdsverloop, de ernst van de (vermeende) overtreding(en) in het licht van de rechtvaardiging van een negatief oordeel, de wezenlijke risico's voor derden (zoals klanten) en transparantie jegens de toezichthouder in aanmerking moeten nemen bij de beoordeling van een (her)toetsing. Dit levert een strengere toetsingsmaatstaf op voor toezichthouders. Ook brengt de uitspraak vragen met zich mee, bijvoorbeeld wat er praktisch nog over blijft van de hertoetsingspraktijk van DNB en AFM.

Lees de Noot hier.