Ministers wisten dat bouwvrijstelling wankel was, toch is er geen plan B

Interview
NL Law

De Raad van State heeft een streep gezet door de bouwvrijstelling, waarmee bouwprojecten ontheven waren van een vergunningsaanvraag voor de aanlegfase en de effecten van hun stikstofuitstoot. Hiermee is de tijd van het omzeilen van de stikstofcrisis voorbij.

Achteraf gezien, was het al ruime tijd duidelijk dat de bouwvrijstelling geen lang leven was beschoren. Al eerder dit jaar werd door zowel juristen als bouwers voorspeld dat de maatregel juridisch gezien niet waterdicht is. 

Jan van Oosten bespreekt in onderstaand artikel van Cobouw de gebrekkige juridische onderbouwing en de afschaffing van de bouwvrijstelling. Volgens hem had Den Haag dan ook met een vooruitziende blik kunnen beginnen aan plan B.

Jan heeft samen met zijn collega’s al eerder diverse blogs gewijd aan de twijfels over deze vrijstelling.

Lees het artikel van Cobouw hier.

Hij geeft aan dat er wel een lichtpuntje voor bouwers en ontwikkelaars. Namelijk dat veel bouwprojecten die de stikstofgrens overschrijden, vaak alsnog door mogen gaan van de RvS door de korte duur van de bouwfase.