Lokaal maatwerk ingesnoerd

Interview
NL Law
Expertise

Het rijk herpakt de regie op de ruimtelijke ordening, en gemeenten worden daardoor vaker beperkt in hun vrijheden om eigen regels voor de fysieke leefomgeving te stellen. Zo wordt lokaal maatwerk ondergeschikt aan de centrale regie op de woningbouw en energietransitie.

Dat is enerzijds logisch, verduidelijkt onze collega Jan van Oosten in een interview in het VNG Magazine, want er is dringend actie nodig op het gebied van woningbouw en energietransitie. Anderzijds stapt minister Hugo de Jonge hiermee af van het uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet, die (mogelijk) per 1 januari in werking treedt en de verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving zo veel mogelijk bij de gemeenten legt. Dat wringt.

Lees het volledige interview met Jan in het VNG Magazine hier