LLars in ’t Veld en Luuk van de Sandt schreven een hoofdstuk over accountantstuchtrecht in het Handboek Tuchtrecht

Article
NL Law

Lars in ’t Veld en Luuk van de Sandt schreven een hoofdstuk over accountantstuchtrecht in het Handboek Tuchtrecht, dat op 15 maart 2022 is gepubliceerd en is te verkrijgen via deze website. 

Het Handboek Tuchtrecht biedt een compleet overzicht van het brede terrein van het wettelijk gereguleerd tuchtrecht en is daarmee relevant voor zowel diegenen die dagelijks in de tuchtpraktijk werken als diegenen die zich hierin willen bekwamen. In het door Lars en Luuk geschreven hoofdstuk worden, naast een introductie van de tuchtrechtelijke regeling en de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven als de met het accountantstuchtrecht belaste colleges, onder meer diverse aspecten van het formele accountantstuchtrecht (het procesrecht bij accountantstuchtrechtelijke procedures) en het materiële accountantstuchtrecht behandeld.