Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

Article
EU Law
David Orobio de Castro, Erik Verweij, Iris Hendriksen en Simon Petiet schreven de kroniek van het Europese aanbestedingsrecht in het Tijdschrift voor Bouwrecht. Deze kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen van het Europese Hof van Justitie (Hof) op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. 

De kroniek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2019/124. 

Lees de kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht.