KKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

Article
NL Law
Net als voorgaande jaren verzorgt Stibbe de kroniek van het Europese aanbestedingsrecht in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Deze jaarlijks verschijnende kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie (Hof) zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020.

In deze editie behandelen Iris Hendriksen en Erik Verweij arresten die uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke thema’s beslaan. Deze kroniek geeft een goed beeld van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingenrechtspraak en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/131.

Bekijk de Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht.