Kroniek Europese Aanbestedingsrecht 2022/2023

Article
NL Law
Expertise

David Orobio de Castro, Iris Hendirksen, Lorraine Kersten, Niluvar Rahimi, Sophie Beaumont, David van Gelderen en Adem Duldar schreven vorige maand de Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht. Dit deden zij voor het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR).

In de kroniek analyseren zij de 18 meest opvallende uitspraken uit de periode juli 2022 tot en met juni 2023 en vatten deze samen. In de kroniek komen onder meer de volgende aanbestedingsrechtelijke thema's aan bod: 

  • facultatieve uitsluitingsgronden;
  • het onderscheid tussen de begrippen 'concessie voor diensten' en 'overheidsopdracht';
  • het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in een gemeenschappelijke onderneming
  • samenwerkende aanbestedende diensten;
  • de concessieovereenkomst;
  • de ernstige beroepsfout;
  • het verbod op automatische verlenging van vergunningen;
  • de motiveringsplicht bij abnormaal lage inschrijvingen.

Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht

Datum: september 2023

Klik hier voor de volledige publicatie.

Auteurs: David Orobio de Castro, Iris Hendirksen, Lorraine Kersten, Niluvar Rahimi, Sophie Beaumont, David van Gelderen en Adem Duldar