Kroniek. Bouwen in tijden van stikstofimpasse. Wat kan er nog wel?

Article
NL Law

Inmiddels is het de vierde keer dat wij sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in dit tijdschrift de juridische stand van zaken schetsen op het gebied van de stikstofproblematiek en de gevolgen daarvan voor de bouwsector. 

Ook in 2022 hebben zich dus veel ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van rechtspraak, Kamerbrieven en adviezen. Een overzicht daarvan zetten wij uiteen. Aan de orde komen achtereenvolgens ontwikkelingen in regelgeving, beleid en advisering en jurisprudentie aan de hand van thema’s en beschouwingen. Ook in dit artikel zagen wij ons genoodzaakt keuzes te maken en zullen we niet het hele spectrum aan stikstofonderwerpen- en zaken bespreken; we richten ons met name op de bouwpraktijk.

Klik hier voor de volledige noot.

Titel: Bouwen in tijden van stikstofimpasse. Wat kan er nog wel?

Auteurs: Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer, Jelmer Ypinga

Bron: BR2023/19

Publicatiedatum: maart 2023