Inwerkingtreding WHOA

Article
NL Law

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ("WHOA") in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten een formele insolventieprocedure een financiële herstructurering door te voeren door middel van een door de rechter goedgekeurd herstructureringsplan.

De WHOA is een instrument dat kan worden ingezet voor de herstructurering van ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar die beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten en een continuïteitsperspectief hebben. Daarnaast kan de WHOA gebruikt worden voor een gecontroleerde afwikkeling buiten faillissement van ondernemingen die besluiten hun bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

Voor meer informatie over de WHOA verwijzen wij u naar onze eerdere (Engelstalige) blogs. Deze blogs bespreken de WHOA op hoofdlijnen en bevatten een samenvatting van enkele belangrijke aspecten van de WHOA.