Illusies van een dashboardsamenleving

Article
NL Law

Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Het voorstel geeft invulling aan enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector dat begin 2020 verscheen en heeft als doel de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Maar we moeten waken voor de illusie van het dashboarddenken, zo stelt Steven.

Klik hier voor de volledige column.

Auteur: Steven Hijink

Bron: Ondernemingsrecht 2021/87

Publicatiedatum: 17 augustus 2021