‘Holy trinity’ van duurzaamheidsinformatie: de CSRD, SFDR en Taxonomieverordening

Podcast
NL Law
EU Law

Met het akkoord van Parijs en de Europese 'Green deal' hebben (financiële) ondernemingen een grote rol gekregen in de transitie naar een duurzame samenleving. Zij moeten bijdragen aan financiering van de transitie, voorzien in een bredere transparantiebehoefte en duurzaamheidsrisico's beheersen. Het verbaast niet dat implementatie van de complexe en gedetailleerde wetgevingspakketten in de CSRD, SFDR en de Taxonomieverordening velen in het bedrijfsleven bezig houdt. In deze Stibbe Legal Insights plaatsen Loes van Dijk en Maarten Weekenborg deze heilige drie-eenheid van de duurzaamheidsinformatie in hun onderlinge verband, geven een overzicht van wat deze inhouden en staan zij stil bij praktische uitdagingen. 

Remote audio URL

De duurzaamheidsambities van de Europese Unie, vastgelegd in de Green Deal, zijn ambitieus en kostbaar. De EU realiseerde zich al snel dat zij deze daarom niet alleen met de nationale overheden kan realiseren: ook private markten en met name de financiële sector dienen een essentiële bijdrage te leveren.

Met de CSRD, de SFDR en de Taxonomieverordening stuurt de EU aan op het bewegen van de financiële markten om te investeren in met name ‘groene’ activiteiten en bedrijven. Transparantie is daarin het sleutelwoord. Bedrijven moeten gestandaardiseerde duurzaamheidsinformatie publiceren en rapporteren over duurzaamheidsrisico's. De bedoeling is dat zo druk vanuit financiers en de bredere maatschappij ontstaat om de transitie naar een duurzame samenleving te maken. 

Loes van Dijk, advocaat en gespecialiseerd in duurzaamheidsverslaggeving en corporate governance, en Maarten Weekenborg, advocaat en gespecialiseerd in financieel toezichtsrecht en duurzaamheid, bespreken in deze nieuwe Stibbe Legal Insights podcast de samenhang tussen deze instrumenten, welke uitdagingen deze mee brengen voor bedrijven en investeerders, en hoe ze zullen bijdragen aan de beoogde verduurzaming van de EU.

Stibbe Legal Insights

Deze en andere podcasts zjjn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify of Apple Podcast.