Handboek Omgevingswet: gids door de nieuwe Omgevingswet voor de omgevingsrechtjurist- en student

Article
NL Law

Stibbe advocaten Tijn Kortman, Valérie van 't Lam en Rut Molenaar – Wingens hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Handboek Omgevingswet, dat op 4 april werd gepubliceerd. Dit handboek is speciaal ontwikkeld als handboek voor studenten bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, en professionals die werkzaam zijn in het omgevingsrecht of dit vakgebied willen betreden.

Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking, waarmee een complete stelselherziening van het omgevingsrecht is verwezenlijkt. Zodoende heeft de Omgevingswet aanzienlijke veranderingen tot gevolg voor de dagelijkse praktijk van omgevingsrechtjuristen. De Omgevingswet richt zich op de fysieke leefomgeving en activiteiten die hierop van invloed kunnen zijn, waaronder bouwen, infrastructuur, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Gemeenten moeten aan de slag met omgevingsvisies en -plannen en ondernemers krijgen te maken met een gewijzigde systematiek van omgevingsvergunningverlening voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten.

Het Handboek Omgevingswet is het resultaat van samenwerking met een groot aantal ervaren auteurs uit zowel de (rechts)praktijk als de wetenschap. Een grondig begrip van de inhoud en werking van dit nieuwe stelsel is van essentieel belang voor iedereen die werkzaam is in de omgevingsrechtelijke praktijk. Het Handboek Omgevingswet voorziet in deze behoefte en is in het bijzonder geschikt voor hoger beroepsonderwijs en academisch onderwijs. 

De teksten zijn rijkelijk voorzien van voorbeelden om de materie zo helder mogelijk te maken. Omdat de Omgevingswet op veel punten de materiele strekking van regelgeving niet heeft veranderd, blijft de rechtspraak die is gewezen onder het oude recht veelal van belang. Daarom wordt in het Handboek Omgevingswet waar nodig een link gelegd met het recht dat van kracht was vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het boek is hier te koop.

Image
Handboek Omgevingswet