Groepstoepassing van beloningsregels in de financiële sector: nuttig en noodzakelijk?

Article
NL Law

Financiële ondernemingen zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gebonden aan specifieke beloningsvoorschriften. Deze beloningsvoorschriften dienen veelal binnen de gehele groep te worden toegepast, soms ook bij juridische entiteiten die zelf geen financiële diensten verlenen. 

 

In deze bijdrage bespreken Phinney Disseldorp en Loes van Dijk enkele belangrijke (praktische) implicaties van de groepstoepassingsregels uit de Wft. Daartoe bespreken zij eerst de kern van de groepstoepassingsregels en waarom de wetgever deze regels nodig achtte. Vervolgens bespreken Phinney en Loes de praktische uitwerking van de groepstoepassingsregels binnen verschillende typen concerns. Zij sluiten af met een reflectie; dragen de groepstoepassingsregels inderdaad bij aan de door de wetgever bij inwerkingtreding van de Wbfo genoemde doelstelling(en), of schieten deze regels hun doel voorbij?

P. Disseldorp & L.K. van Dijk, ‘Groepstoepassing van beloningsregels in de financiële sector: nuttig en noodzakelijk?’, lees meer.