E-book: ‘Gelijke beloning van vrouwen en mannen. De belangrijkste nieuwe verslaggevingsverplichtingen op Europees niveau’

Article
NL Law

Ter gelegenheid van Equal Pay Day publiceren wij het e-book 'Gelijke beloning van vrouwen en mannen. De belangrijkste nieuwe verslaggevingsverplichtingen op Europees niveau'. Dit e-book is een vervolg op het e-book ‘Gelijke beloning van vrouwen en mannen. De belangrijkste wetgevingsinitiatieven op Europees en nationaal niveau’ dat wij eerder dit jaar publiceerden.

Hoewel het recht op gelijke beloning op grond van geslacht al langere tijd is verankerd in anti-discriminatiewetgeving, blijft er een verschil in beloning bestaan tussen vrouwen en mannen, dat niet kan worden gerechtvaardigd of verklaard door objectieve factoren, zoals relevante werkervaring of opleiding.

Dit tweede e-book behandelt de verplichting voor ondernemingen om externe verantwoording af te leggen over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. In het e-book wordt tevens ingegaan op de nieuwe verplichtingen voor ondernemingen om in hun jaarverslag te rapporteren over beloningsverschillen en het beleid dat zij op dit vlak voeren.

Deze verplichtingen vloeien voort uit het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (de Corporate Sustainability Reporting Directive, "CSRD") en de standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving die ingevolge de CSRD zullen worden vastgesteld (de European Sustainability Reporting Standards, "ESRS"). De CSRD en de ESRS besteden uitdrukkelijk aandacht aan het thema gelijke beloning.

Klik op onderstaande afbeelding om het e-book te openen.

Image
AMS - ebook Gelijke beloning van vrouwen en mannen deel 2