Digitaal procederen in belastingzaken: een update

Article
NL Law
Expertise
Tax

In onderstaande bijdrage bespreken Tirza Cramwinckel en Reinout de Boer de nieuwe ontwikkelingen en rechtspraak rondom digitaal procederen in belastingzaken.

In deze Weekblad-bijdrage bespreken Tirza Cramwinckel en Reinout de Boer nieuwe ontwikkelingen en rechtspraak rondom digitaal procederen in belastingzaken. De afgelopen jaren is er namelijk het nodige gebeurd op dit terrein. Inmiddels is digitaal procederen mogelijk bij de belastingkamers van de gerechtshoven, loopt er een pilot in eerste aanleg en geldt digitaal procederen per 15 april 2020 als verplichting bij de Hoge Raad. De auteurs analyseren de stand van zaken en belichten procesrechtelijke en juridische aandachtspunten, bezien vanuit de praktijk.  

Lees de bijdrage hier.

Authors: Tirza Cramwinckel en Reinout de Boer

Source: Weekblad Fiscaal Recht (WFR) 2023/120

Publication date: April 2023