De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

Article
NL Law

De Wet collectieve warmtevoorziening, veelal aangeduid als de Warmtewet 2, is in aantocht. Jane van der Loo en Jaap Waverijn schreven hier een artikel over in het maandelijkse Tijdschrift Bouwrecht.

In dit artikel lichten Jane van der Loo en Jaap Waverijn eerst de hoofdlijnen van het conceptwetsvoorstel voor de Warmtewet 2 toe (par. 2). Daarna wordt ingegaan op enkele onderwerpen die veel aan de orde komen in de consultatiereacties en op enkele in het oog springende consultatiereacties. Daarbij worden aan de hand van vier thema’s zowel de consultatiereacties besproken als (waar van toepassing) welke wijzigingen er naar aanleiding van de internetconsultatie doorgevoerd zullen worden, maar ook welke knelpunten er nog bestaan. De besproken thema’s zijn (i) de marktordening van de warmtemarkt, (ii) de in de Warmtewet 2 opgenomen duurzaamheidsverplichting voor warmtebedrijven (de zogenoemde CO2-norm), (iii) de plicht om restwarmte ‘om niet’ uit te koppelen, en (iv) de opt-out mogelijkheden wat betreft aansluiting op een warmtenet (par. 3). Er wordt afgesloten met een conclusie met enkele verwachtingen en aanbevelingen (par. 4).

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Bouwrecht, 2021/37.

Lees hier het volledige artikel

Klik hier om naar de Stibbe Warmtewet website te gaan.