De toezichthouder op de stoep bij de werkgever: wat nu? (I)

Article
NL Law

Een groot aantal arbeidsrechtelijke wetten is bestuursrechtelijk handhaafbaar. Het toezicht op de naleving van deze wetten is bij een door de wet aangewezen toezichthouder neergelegd. Deze toezichthouder kan bij niet-naleving van de toepasselijke voorschriften vaak een bestuursrechtelijke sanctie opleggen. Deze twee-eenheid van toezicht en handhaving is ook voor de arbeidsrechtjurist uitermate relevant. De voor het arbeidsrecht meest relevante toezichthouder –  de Nederlandse Arbeidsinspectie – groeit al jaren en deze groei zal de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen.

In dit eerste deel van een tweeluik staat Phinney Disseldorp stil bij de toezichtfase. Hij bespreekt onder meer onderstaande vragen.

  • Wie zijn de toezichthouders?
  • Wat mag de toezichthouder wel en wat niet?
  • In hoeverre is een werkgever verplicht om gehoor te geven aan instructies van de toezichthouder?

De handhavingsfase komt aan bod in het tweede deel van dit tweeluik.

Klik hier voor de bijdrage van T.O. Boot & P. Disseldorp, ‘De toezichthouder op de stoep bij de werkgever: wat nu? (I)’, ArbeidsRecht 2023/27