De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Article
NL Law

In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Doel van deze bijdrage is om arbeidsrechtbeoefenaars enkele belangrijke gezichtspunten aan te reiken die relevant zijn voor de aanvraag van de Subsidievaststelling. Hoewel de reikwijdte van deze bijdrage zich beperkt tot de NOW-1 en de NOW-2 zijn de kern en onderliggende systematiek van de hierin genoemde aandachtspunten in beginsel ook relevant voor de Subsidievaststelling op grond van ieder van de tranches van de NOW-3. Astrid besteedt in deze bijdrage ook aandacht aan rechtsbescherming en het gebrek aan een hardheidsclausule in de NOW-1 en de NOW-2 en de vraag naar ruimte voor exceptieve toetsing in schrijnende gevallen op basis van de tot nu toe gepubliceerde NOW-jurisprudentie.

Het vaststellingsproces is geen sinecure: dit proces is ook aanzienlijk complexer dan de voorafgaande fase van subsidieverlening van de NOW-1 en de NOW-2 die op snelheid was gericht. Gelet op de duur van de aanvraag- en beslistermijnen en de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep, zal rekening moeten worden gehouden met procedures die naar verwachting substantieel veel tijd in beslag zullen nemen. Nadere wijzigingen, herstelmogelijkheden en reparaties van de in de NOW neergelegde subsidieregeling zullen zorgvuldig door werkgevers moeten worden overwogen om een deugdelijke basis te leggen voor de vaststellingsaanvraag bij UWV.

  • Klik hier voor de bijdrage van A.M. Helstone, ‘De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden’, ArbeidsRecht 2020/41

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.