De rol van de omgevingsvergunning bij vastgoed- en projectfinanciering: veranderingen vanwege de Omgevingswet

Article
NL Law

In de regel wordt aan de verstrekking van vastgoed- of projectfinanciering de opschortende voorwaarde verbonden dat alle relevante (onherroepelijke) omgevingsvergunningen voor de realisatie van het te financieren project of vastgoedobject zijn verkregen. Deze vergunningen bieden zekerheid over de naleving van wet- en regelgeving, wat financiële risico's voor financiers vermindert. Onder de Omgevingswet kan echter meer onzekerheid ontstaan over de naleving van regelgeving, wat de financierbaarheid van projecten kan beïnvloeden. Het artikel onderzoekt deze impact en bespreekt mogelijkheden om met deze veranderingen om te gaan.

Auteurs: Marieke Driessen, Rut Molenaar-Wingens, Niek Groenendijk en Koen Giezeman

Lees de bijdrage hier

Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht

Publicatiedatum: Maart 2024