De Omgevingswet: verandering biedt ook kansen

Podcast
NL Law

In deze nieuwe Stibbe Legal Insights bespreken Rut Molenaar-Wingens en Koen Giezeman de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking zal treden en wat dit betekent voor bedrijven. Deze ingrijpende wet vervangt maar liefst 26 wetten en aanverwante regelgeving die betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen zoals bouw, milieu, natuur, water en erfgoed.

Remote audio URL

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Die datum is dichtbij en daarom belichten Rut Molenaar-Wingens en Koen Giezeman, advocaten gespecialiseerd in omgevingsrecht, in deze podcastaflevering de nieuwe wet waar bedrijven, burgers en overheden per 1 januari 2024 mee te maken krijgen. Ze bespreken welke veranderingen de wet met zich brengt en hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. 

Rut en Koen focussen daarbij op vier aspecten van de Omgevingswet die kansen kunnen bieden voor het bedrijfsleven: 

  • integraliteit;
  • meer maatwerk;
  • minder vergunningen; en
  • participatie. 

Wilt u zich oriënteren op de achtergrond en de totstandkoming van de Omgevingswet? Raadpleeg onze webpagina www.my.stibbe.com/mystibbe/pgo. Op onze webpagina vindt u onder meer de geconsolideerde versie van de Omgevingswet, waarbij alle wetsartikelen zijn voorzien van een relevante toelichting aan de hand van de wetsgeschiedenis.

Stibbe Legal Insights

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify en Apple Podcasts.