CSRD: nieuwe stap in duurzaamheidsambities Europa

Podcast
NL Law

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introduceert voor bedrijven in de Europese Unie de verplichting om te rapporteren over duurzaamheidsinformatie. De eerste groep bedrijven moet al in het bestuursverslag over boekjaar 2024 aan deze verplichting voldoen. In deze nieuwe Stibbe Legal Insights lichten Steven Hijink en Loes van Dijk de CSRD toe en wat dit in de praktijk betekent voor bedrijven.

Remote audio URL

Rapporteren over duurzaamheid is een gevolg van de Europese Green Deal en moet bijdragen aan de Europese ambities om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De CSRD-richtlijn creëert daarvoor eenduidigheid in de onderwerpen waarover gerapporteerd moet worden. Daarnaast neemt het aantal bedrijven waarop deze verslagleggingsverplichting van toepassing is, toe van 11.500 nu onder de NFRD tot 45.000 onder de CSRD.

De eerste groep bedrijven die conform de CSRD moet rapporteren, moet dat al over boekjaar 2024. Gezien de omvang van de verplichtingen die volgen uit deze richtlijn is dat behoorlijk snel. Bedrijven dienen verslag te doen over zowel de Environmental, als Social en Governance aspecten, en dat over de gehele waardeketen. Dat is een grote opgave, maar het levert bedrijven ook iets op: het aantrekken van financiering wordt eenvoudiger.

Steven Hijink en Loes van Dijk, beiden advocaat en gespecialiseerd in duurzamheidsverslaggeving en corporate governance, bespreken in deze podcast de achtergrond en doelen van de CSRD en lichten toe op welke manier bedrijven zich kunnen voorbereiden op de verplichtingen die op hen af komen.

Deze en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify  en Apple Podcast.