BBuitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij een niet-wettelijke taak

Article
NL Law
Gertjan Boekraad schreef een artikel voor het Maandblad voor Vermogensrecht over de ‘Reikwijdte van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de accountant bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak’.

Gertjan bespreekt eerst de maatstaven die gelden voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de accountant jegens zijn opdrachtgever en jegens derden die afgaan op een door de accountant uitgevoerde wettelijke taak, zoals de in de wet voorgeschreven controle van een jaarrekening. Aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad gaat hij vervolgens in op de vraag onder welke omstandigheden een accountant tevens aansprakelijk kan zijn jegens derden bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak, zoals het uitvoeren van een samenstellingsopdracht.

Deze bijdrage is gepubliceerd in het Maandblad voor Vermogensrecht 2021/4.

Lees het volledige artikel