Aansprakelijkheid van de Staat bij vliegtuigcrash in Faro

Article
NL Law
In haar uitspraak van 8 januari 2020 oordeelde Rechtbank Den Haag dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Faro (Portugal) in 1992, waarbij een Nederlands toestel was betrokken. De onrechtmatigheid is gelegen in onjuiste dan wel onvolledige informatieverstrekking over de oorzaken van deze vliegramp door de toenmalige Raad voor de Luchtvaart, inmiddels opgegaan in de Onderzoeksraad voor Veiligheid (‘Raad’). 

Sofja Goldstein en Francis Blaauboer schreven een noot voor JA over de aansprakelijkheid van de Staat over het onjuist informeren over de oorzaken van de vliegtuigcrash.

Klik hier om het artikel te bekijken.

Dit artikel is gepubliceerd in Jurisprudentie Aansprakelijkheid, afl. 5.