Articles

De afweging van grondrechten in het kader van corona

De afweging van grondrechten in het kader van corona

De afweging van grondrechten in het kader van corona

11.05.2022 NL law

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Ook op de werkvloer worden werkgevers geconfronteerd met soortgelijke dilemma's. In dit tijdschrift bespraken we al eerder de hachelijke positie van werkgevers die hun verplichting willen naleven om de gezondheid van hun werknemers te beschermen, maar tegelijkertijd de privacy van de werknemer moeten waarborgen. We bespraken dit in de context van alcohol- en drugstesten op de werkvloer en de eerste fase van de corona pandemie. In een poging om aan hun verplichtingen onder de Arbeidsomstandighedenwet (''Arbowet'') te voldoen zonder inbreuk te maken op de privacy en lichamelijke integriteit van werknemers, komen werkgevers inmiddels met de meest uiteenlopende en vernuftige oplossingen, variërend van bonussen bij vaccinatie tot (dreiging met) ontslag bij weigering daarvan. In dit artikel schetsen we – vanuit ons privacyrechtelijk perspectief – onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (''AVG'') en nationale arbeidswetgeving en gaan we in op de vraag hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van corona maatregelen.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Auteurs: Frederiek Fernhout en Judica Krikke

Bron: Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context, nr. 1, 2022

Publicatiedatum: april 2022

Team

Related news

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more

26.04.2022 EU law
Digital Law Up(to)date: Further clarification by the CJEU on the retention of traffic and location electronic communications data for the purpose of combating serious crime

Articles - On 5 April 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union first confirmed that EU law precludes national legislative measures which provide, as a preventative measure, for the general and indiscriminate retention of traffic and location data relating to electronic communications, for the purpose of combating serious crime.

Read more