Articles

Voldoet het huidige milieubestuursrecht?

Voldoet het huidige milieubestuursrecht?

Voldoet het huidige milieubestuursrecht?

16.06.2022 NL law

Nu veel burgers en organisaties naar de civiele rechter stappen om milieudoelen af te dwingen, vragen Valérie van ’t Lam en Bram Schmidt zich af of het milieubestuursrecht wel voldoet. In Tijdschrift Milieu zoeken zij een antwoord op deze vraag.

Het milieurecht is een functioneel rechtsgebied dat te vinden is in het bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht. Het bestuursrechtelijke deel is het meest omvangrijk en fundamenteel, maar recente trends laten zien dat het milieu ook in steeds meer andere rechtsgebieden aandacht krijgt. Belangenorganisaties proberen bij de civiele rechter milieudoelen af te dwingen, en niet alleen bij de bestuursrechter. Daarnaast zoeken bestuursorganen soms de grenzen van het milieubestuursrecht op bij de eisen die zij stellen aan bedrijven. Het milieu krijgt ook meer aandacht in het ondernemingsrecht en het financiële verslaggevingsrecht. Wij denken dat deze trends in elk geval deels zijn te verklaren doordat het milieubestuursrecht blijkbaar niet voor alle stakeholders ambitieus genoeg is.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Auteurs: Valérie van ’t Lam en Bram Schmidt

Bron: Tijdschrift Milieu, 28 (3)

Publicatiedatum: juni 2022

Team

Related news

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more