Inside Stibbe

Stibbe benoemt twee nieuwe partners

Stibbe benoemt twee nieuwe partners

Stibbe benoemt twee nieuwe partners

28.06.2022 BE law

Het Brusselse kantoor van Stibbe heeft Guan Schaiko (Environment & Planning) en Pieter Nobels (Banking & Finance) als partners benoemd. De nieuwe benoemingen gaan in op 1 juli 2022.

English version | Version française

Guan Schaiko (37) startte zijn carrière bij Stibbe in de Environment & Planning praktijk in 2011. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordenings- en milieurecht, met name in EU-regelgeving (afval, chemicaliën en effectbeoordelingen), nucleair recht en natuurbehoud. Hij adviseert overheden, projectontwikkelaars en de industrie inzake de reglementaire aspecten van projectontwikkeling, grondgebruik en natuurbehoud. Guan heeft daarnaast een specifieke expertise en interesse in ESG en de bescherming van grondrechten. Daarnaast is hij de auteur van verschillende publicaties op het gebied van ruimtelijke ordening, milieurecht en mensenrechten. Guan is tevens kernredactielid van het tijdschrift Milieu- en Energierecht (MER).

Pieter Nobels (34) vervoegde Stibbe in 2011 en is sindsdien uitgegroeid tot een erkend specialist op het vlak van complexe bank- en financieringstransacties. Hij adviseert ondernemingen, financiële instellingen en overheden over een brede waaier van Belgische en internationale financiële transacties. Pieter is een expert in schuldkapitaalmarkten en voornamelijk gespecialiseerd in bedrijfs- en staatsobligaties, gestructureerde financieringen, effectiseringen en derivaten. Grote Belgische ondernemingen doen vaak een beroep op Pieter om hen bij te staan bij de uitgifte van obligaties, waaronder groene obligaties. Hij adviseert cliënten tevens over financiële regelgeving. Zo is Pieter regelmatig betrokken bij fusies en overnames van kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en aanbieders van betaaldiensten. 

De partnerbenoemingen van Guan en Pieter volgen op de recente counselpromoties van Stefanie François en Bastiaan Schelstraete in de Environment & Planning praktijk en Pieter-Jan Leemen in de Banking & Finance praktijk.

Wouter Ghijsels, Managing Partner van Stibbe Brussel: "We zijn trots om Guan en Pieter tot partner te benoemen en hen de kans te geven verder te groeien binnen ons kantoor. Samen met de recente counselpromoties in deze praktijkgroepen en de sterke teams van jonge, getalenteerde advocaten in twee praktijkgebieden waar complexe wet- en regelgeving een dagelijkse realiteit zijn, kunnen we cliënten helpen om hun business futureproof te maken. In een tijd waar onderwerpen als klimaatverandering en duurzaamheid steeds belangrijker worden, zal de promotie van Guan onze Environment & Planning praktijk verder versterken met het oog op toekomstige uitdagingen en de overgang naar een duurzame economie. Pieters gespecialiseerde expertise in gestructureerde financieringen en financiële regelgeving is zeer relevant in een steeds complexere wereld en zal ongetwijfeld onze reeds gewaardeerde Banking & Finance praktijk verder uitbouwen."

Website - Guan & Pieter 2

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

21.07.2022 NL law
Dutch Supreme Court decides against the pledgeability of non-transferable claims

Articles - Lawyers occasionally wonder how the law ended up as it is. We had that experience after the Dutch Supreme Court’s decision of 1 July 2022 (Rabobank/Ten Berge q.q.; ECLI:NL:HR:2022:984), regarding the possibility or impossibility of pledging a claim. The Supreme Court decided that claims that have been made non-transferable under property law in a contractual agreement between a creditor and a debtor, cannot be pledged either.

Read more