Short Reads

Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit

Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

09.02.2022 NL law

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Hiertoe heeft de NBA Standaard 700 gewijzigd1.

Accountants zullen als gevolg van deze wijziging worden verplicht om in de controleverklaring stil te staan bij significante risico's op het gebied van continuïteit en fraude. Daarnaast moet de accountant een overzicht opstellen van de werkzaamheden die zijn verricht. Daarbij wordt de accountant in de gelegenheid gesteld om een indicatie te geven van de uitkomst van die werkzaamheden.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd en is alleen van toepassing op de wettelijke controle in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Voor OOB's geldt de rapportageplicht van accountants over de werkzaamheden rondom fraude(risico's) al vanaf boekjaren die zijn aangevangen op of na 15 december 2020. Voor alle overige ondernemingen geldt dat de accountant vanaf boekjaren die beginnen op of na 15 december 2021 aan de verplichtingen moet voldoen.

Zie over deze verplichte rapportering door de accountant ook onze Alert van 20 december 2021.
 

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Stibbe appoints Nora Offergelt as Counsel

Inside Stibbe - We are pleased to announce that Stibbe Amsterdam has appointed Nora Offergelt as Counsel as of 1 July 2022. With Nora’s appointment, Stibbe expands its Equity Capital Market practice at senior level.

Read more

23.06.2022 NL law
De balans van het nieuwe normaal

Articles - In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat Manon Cremers stil bij de veranderingen in jaarvergaderingen sinds Covid-19 en hoe de toekomst er van deze vergaderingen uitziet.

Read more