Short Reads

NRC en BNR: Massaschadeclaims in Nederland hebben meer toezicht nodig

NRC en BNR: Massaschadeclaims in Nederland hebben meer toezicht nodig

NRC en BNR: Massaschadeclaims in Nederland hebben meer toezicht nodig

18.02.2022 NL law

Jeroen Kortmann gaat in NRC en op BNR Nieuwsradio in op de toename van het aantal massaclaims in Nederland en de risico’s die er kleven aan een gebrek aan toezicht.

Het nieuwe Nederlandse systeem voor massaclaims, gebaseerd op de ‘Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie’ (WAMCA), maakt Nederland op dit moment heel interessant voor commerciële claimstichtingen en hun financiers. Er valt veel geld mee te verdienen. Dit potentiële verdienmodel heeft een aanzuigende werking. Daar is op zich niks mis mee, zolang de focus blijft liggen op het schadeloos stellen van gedupeerden.

Het gebrek aan regulering van claimstichtingen brengt echter een potentieel risico met zich mee. Zonder toezicht en transparantie is het moeilijk te waarborgen dat zo’n partij de zaak daadwerkelijk tot een goed einde brengt. In de praktijk zal het dus in sommige zaken misgaan. Daarom pleit Jeroen voor regulering van en toezicht op deze claimstichtingen en hun financiers.

Klik hier voor het artikel in NRC.

Luister hier Jeroen’s bijdrage aan BNR Nieuwsradio.

Team

Related news

03.05.2022 NL law
Bijdrage Tijdschrift voor Insolventierecht

Articles - Gertjan Boekraad schreef voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over de vraag hoe in het faillissement van een bedrijf om te gaan met de vordering van de overheid die een milieuovertreding van dat bedrijf moet herstellen.  

Read more

23.02.2022 NL law
Courts take lenient approach to standing of ‘idealistic’ claim foundations under Dutch class action regime

Short Reads - Recent case law on the standing of ‘idealistic’ claim foundations shows courts’ lenient approach. Under the class action regime that entered into force in January 2020, claim foundations face stricter admissibility requirements as a counterbalance to their newly gained power to institute an opt-out damages claim. 

Read more