Short Reads

Nieuwsuur: Jeroen Kortmann pleit voor meer regulering op het systeem voor massaclaims

Nieuwsuur: Jeroen Kortmann pleit voor meer regulering op het systeem

Nieuwsuur: Jeroen Kortmann pleit voor meer regulering op het systeem voor massaclaims

10.02.2022 NL law

In de Nieuwsuur-uitzending van 8 februari gaat Jeroen Kortmann in op de GGD-claim van de Stichting ICAM en pleit hij voor meer regulering. Zonder regulering en toezicht op claimclubs en financiers is het wachten tot het een keer verkeerd gaat.  

Het nieuwe Nederlandse systeem voor massaclaims, gebaseerd op de ‘Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie’ (WAMCA), maakt Nederland op dit moment heel interessant voor commerciële claimclubs en hun financiers. Er kan zonder meer gesproken worden over een aanzuigende werking. Daar is op zich niks mis mee, zolang de focus blijft liggen op het schadeloos stellen van gedupeerden.

Anders dan in andere landen worden in Nederland claimclubs en hun financiers (nog) niet gereguleerd. Zij hebben bijvoorbeeld geen vergunning nodig. Het risico op malversaties is daardoor groter. Daarom pleit Jeroen in Nieuwsuur voor duidelijke regels en toezicht op deze financiers.

Klik hier om de aflevering terug te kijken.

Klik hier voor het Nieuwsuur-artikel.

Team

Related news

03.05.2022 NL law
Bijdrage Tijdschrift voor Insolventierecht

Articles - Gertjan Boekraad schreef voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over de vraag hoe in het faillissement van een bedrijf om te gaan met de vordering van de overheid die een milieuovertreding van dat bedrijf moet herstellen.  

Read more

23.02.2022 NL law
Courts take lenient approach to standing of ‘idealistic’ claim foundations under Dutch class action regime

Short Reads - Recent case law on the standing of ‘idealistic’ claim foundations shows courts’ lenient approach. Under the class action regime that entered into force in January 2020, claim foundations face stricter admissibility requirements as a counterbalance to their newly gained power to institute an opt-out damages claim. 

Read more