Articles

Vleesverwerkende industrie valt onder werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds VLEP: Nederland is gewoonlijke werkland (annotatie)

Vleesverwerkende industrie valt onder werkingssfeer bedrijfstakpensio

Vleesverwerkende industrie valt onder werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds VLEP: Nederland is gewoonlijke werkland (annotatie)

11.04.2022 NL law

In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone vier uitspraken die ieder betrekking hebben op geschillen met de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP). 

In deze zaken gaat het om de – door het hof Arnhem-Leeuwarden in deze zaken bevestigend beantwoorde – vraag of Nederland als het gewoonlijke werkland in de betekenis van artikel 8 Rome I moet worden aangemerkt op basis van de arbeidsovereenkomsten tussen respectievelijk in Luxemburg en in Slowakije gevestigde ondernemingen en buitenlandse werknemers die in Nederland in de vleesverwerkingsindustrie worden uitgeleend en tewerkgesteld.

Gelet op de blijvende groei van grensoverschrijdende arbeid en het maatschappelijk debat over de juridische bescherming die aan arbeidsmigranten moet worden geboden verwacht Astrid dat in de komende jaren door Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen nog veel meer tegen buitenlandse ondernemingen over de verplichte deelneming zal worden gestreden. Hierbij kan steeds sprake zijn van verschillende beschermingsniveaus van de buitenlandse pensioenregeling en de verplichte deelneming op grond van Nederlands recht. Nadere verduidelijking van de juridische handvatten in nieuwe (vervolg) rechtspraak ten aanzien van artikel 8 Rome I is daarom dringend gewenst.

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more