Articles

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding

14.09.2021 NL law

In een artikel in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk schrijven Lieke Stroeve en Sandra Rietveld over het wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

Vorig jaar heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel voor meer evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het definitieve wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste kamer, maar de verwachting is dat de inwerkingtreding op relatief korte termijn zal plaatsvinden. De benoeming van een persoon die tot gevolg heeft dat sprake is van een minder evenwichtige samengestelde RvC of one-tier-board kan in bepaalde gevallen zelfs nietig zijn. Bij iedere komende benoeming zal al rekening moeten worden gehouden met deze (toekomstige) regeling.

Lieke Stroeve en Sandra Rietveld schreven recent een artikel over het wetsvoorstel waarin zij ingaan op de volgende onderwerpen:

  • De aanloop naar het wetsvoorstel
  • De verschillende onderdelen van het Wetsvoorstel
  • Welke overige wet- en regelgeving inmiddels is ingevoerd op het gebied van diversiteit
  • Enkele andere actuele ontwikkelingen

 

Lees het artikel hier.

Auteur: Lieke Stroeve en Sandra Rietveld

Bron: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk

Publicatiedatum: 3 augustus 2021

Team

Related news

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more

08.12.2021 NL law
Stibbe advises AVR on the acquisition of AEB

Short Reads - Stibbe advises AVR-Afvalverwerking (AVR) on the acquisition of a 100% equity stake in the Amsterdam-based energy-from-waste company AEB Holding N.V. (AEB) from the municipality of Amsterdam.

Read more

12.11.2021 NL law
Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Short Reads - De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Read more

11.11.2021 NL law
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more