Articles

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding

14.09.2021 NL law

In een artikel in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk schrijven Lieke Stroeve en Sandra Rietveld over het wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

Vorig jaar heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel voor meer evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het definitieve wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste kamer, maar de verwachting is dat de inwerkingtreding op relatief korte termijn zal plaatsvinden. De benoeming van een persoon die tot gevolg heeft dat sprake is van een minder evenwichtige samengestelde RvC of one-tier-board kan in bepaalde gevallen zelfs nietig zijn. Bij iedere komende benoeming zal al rekening moeten worden gehouden met deze (toekomstige) regeling.

Lieke Stroeve en Sandra Rietveld schreven recent een artikel over het wetsvoorstel waarin zij ingaan op de volgende onderwerpen:

  • De aanloop naar het wetsvoorstel
  • De verschillende onderdelen van het Wetsvoorstel
  • Welke overige wet- en regelgeving inmiddels is ingevoerd op het gebied van diversiteit
  • Enkele andere actuele ontwikkelingen

 

Lees het artikel hier.

Auteur: Lieke Stroeve en Sandra Rietveld

Bron: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk

Publicatiedatum: 3 augustus 2021

Team

Related news

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

02.08.2021 NL law
Curaçaose rechter: ontslag op staande voet wegens weigeren coronavaccin nietig

Short Reads - Een unicum. Een rechter binnen het Nederlandse koninkrijk heeft zich voor het eerst uitgelaten over het ontslag van een werkneemster die het coronavaccin weigert. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft in zijn uitspraak van 16 juli 2021 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een werkneemster nietig is. Wel wordt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden wegens verandering van omstandigheden. In deze short read bespreken wij deze uitspraak van de Curaçaose rechter.

Read more

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

30.08.2021 NL law
Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte min-uren inhalen (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de kort geding-uitspraak van de rechtbank Gelderland in de Wibra-zaak. Deze uitspraak bevestigt dat Wibra haar werknemers de tijdens de lockdown niet-gewerkte uren (min-uren) mag laten inhalen (binnen de door de cao maximaal toegestane bandbreedte). Het afgewogen oordeel van de kortgedingrechter in dit geschil getuigt van een genuanceerde benadering van de vraag onder welke voorwaarden flexcontracten met een min-max karakter toelaatbaar zijn. Astrid meent dat het oordeel in dit geval juist is.

Read more