Articles

Illusies van een dashboardsamenleving

Illusies van een dashboardsamenleving

Illusies van een dashboardsamenleving

17.09.2021 NL law

Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Het voorstel geeft invulling aan enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector dat begin 2020 verscheen en heeft als doel de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Maar we moeten waken voor de illusie van het dashboarddenken, zo stelt Steven.

Klik hier voor de volledige column.

Auteur: Steven Hijink

Bron: Ondernemingsrecht 2021/87

Publicatiedatum: 17 augustus 2021

Team

Related news

03.05.2022 NL law
Bijdrage Tijdschrift voor Insolventierecht

Articles - Gertjan Boekraad schreef voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over de vraag hoe in het faillissement van een bedrijf om te gaan met de vordering van de overheid die een milieuovertreding van dat bedrijf moet herstellen.  

Read more

23.02.2022 NL law
Courts take lenient approach to standing of ‘idealistic’ claim foundations under Dutch class action regime

Short Reads - Recent case law on the standing of ‘idealistic’ claim foundations shows courts’ lenient approach. Under the class action regime that entered into force in January 2020, claim foundations face stricter admissibility requirements as a counterbalance to their newly gained power to institute an opt-out damages claim. 

Read more