Articles

De UAV-GC 2020, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

De UAV-GC 2020, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

De UAV-GC 2020, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

21.09.2021 NL law

In het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun gaan Ingmar de Groot, Erik Verweij en David Orobio de Castro met anderen in op de wijzigingen en mogelijke knelpunten van de herziene Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC).

“In februari 2021 zijn de conceptversies van de herziene Model Basisovereenkomst en de herziene Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC) ter visie gelegd. Het proces van de herziening van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten heeft tot nu toe vijf jaar in beslag genomen. In dit artikel behandelen wij de belangrijkste wijzigingen die in de herziene UAV-GC worden voorgesteld. Verder gaan wij in op verschillende knelpunten die onder de huidige UAV-GC 2005 reeds bestonden en die onder de herziene UAV-GC niet worden opgelost.”

Klik hier voor de volledige publicatie

Auteurs: Ingmar de Groot, Erik Verweij, David Orobio de Castro, e.a.

Bron: Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, 2021/5

Publicatiedatum: 26 juli 2021

Team

Related news

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more