Short Reads

Podcast: Algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer

Podcast: Algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer

Podcast: Algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer

04.11.2021 NL law

Astrid Helstone en Judica Krikke leggen in hun podcast uit wat de algemene zorgplicht van werkgevers betekent voor de veiligheid op kantoor.

Corona laat nog niet los. Met de recent aangekondigde overheidsmaatregelen en het advies om deels thuis te werken, is de vraag actueel wat werkgevers op de werkvloer van werknemers mogen vragen en hoe zij kunnen voldoen aan hun plicht om een veilige werkomgeving te creëren. Het is dus niet alleen in het belang van werkgevers om die werkplek besmettingsvrij te houden, het is ook een plicht een veilige werkomgeving te creëren. Vragen naar de vaccinatiestatus van werknemers, of het uitkeren van een bonus wanneer werknemers zich laten vaccineren, kunnen middelen zijn om daaraan bij te dragen. Maar mag dat eigenlijk wel? En is dat effectief?

In deze podcast leggen zij uit wat de zorgplicht voor werkgevers betekent voor de veiligheid op kantoor. Zij geven praktische tips voor maatregelen die werkgevers wel, en vooral niet kunnen nemen en kijken daarbij naar recente maatregelen uit binnen- en buitenland.

Podcastserie over de algemene zorgplicht van werkgevers

De aflevering ‘De algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer’ is onderdeel van een tweedelige serie over de algemene zorgplicht van werkgevers waarin we onderzoeken wat die zorgplicht betekent voor de veiligheid op kantoor en het thuiswerken. In de tweede aflevering gaan we in op de algemene zorgplicht en wat dat betekent voor thuiswerken.

De volledige podcastserie en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify (klik) of Apple Podcasts (klik).

Team

Related news

21.01.2022 NL law
Platformondernemingen en medezeggenschap

Articles - Platformondernemingen werken veelal op structurele basis met zelfstandigen. De Grondwet kent alle werkenden een recht op medezeggenschap toe. Het is op zich mogelijk zelfstandigen onder de WOR te brengen, zij het dat hier wel een aantal hindernissen genomen moeten worden: eerst moet er een ondernemingsraad zijn ingesteld ten behoeve van minstens vijftig werknemers. Daarna kan deze pas afspreken met de ondernemer om ook zelfstandigen kiesrecht te geven. 

Read more