Short Reads

Podcast: Algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer

Podcast: Algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer

Podcast: Algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer

04.11.2021 NL law

Astrid Helstone en Judica Krikke leggen in hun podcast uit wat de algemene zorgplicht van werkgevers betekent voor de veiligheid op kantoor.

Corona laat nog niet los. Met de recent aangekondigde overheidsmaatregelen en het advies om deels thuis te werken, is de vraag actueel wat werkgevers op de werkvloer van werknemers mogen vragen en hoe zij kunnen voldoen aan hun plicht om een veilige werkomgeving te creëren. Het is dus niet alleen in het belang van werkgevers om die werkplek besmettingsvrij te houden, het is ook een plicht een veilige werkomgeving te creëren. Vragen naar de vaccinatiestatus van werknemers, of het uitkeren van een bonus wanneer werknemers zich laten vaccineren, kunnen middelen zijn om daaraan bij te dragen. Maar mag dat eigenlijk wel? En is dat effectief?

In deze podcast leggen zij uit wat de zorgplicht voor werkgevers betekent voor de veiligheid op kantoor. Zij geven praktische tips voor maatregelen die werkgevers wel, en vooral niet kunnen nemen en kijken daarbij naar recente maatregelen uit binnen- en buitenland.

Podcastserie over de algemene zorgplicht van werkgevers

De aflevering ‘De algemene zorgplicht en veiligheid op de werkvloer’ is onderdeel van een tweedelige serie over de algemene zorgplicht van werkgevers waarin we onderzoeken wat die zorgplicht betekent voor de veiligheid op kantoor en het thuiswerken. In de tweede aflevering gaan we in op de algemene zorgplicht en wat dat betekent voor thuiswerken.

De volledige podcastserie en eerdere podcasts zijn te volgen via het podcastkanaal ‘Stibbe Legal Insights’ op Spotify (klik) of Apple Podcasts (klik).

Team

Related news

11.11.2021 NL law
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more

12.11.2021 NL law
Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Short Reads - De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Read more

09.11.2021 NL law
Staatssecretaris doet appèl op werkgevers: ga prudent om met inhalen van min-uren

Short Reads - Op 26 oktober 2021 ging de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer in op de problematiek rond het inhalen van min-uren. Al eerder dit jaar nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie hierover aan. In deze motie wordt het onwenselijk geacht dat werkgevers die NOW-steun ontvangen voor de lonen van werknemers, tegelijkertijd werknemers verplichten om tijdens corona opgebouwde min-uren later in te halen.

Read more